Mät dig mätt!

Spirecta hjälper dig att se hur din ekonomi har utvecklats och få total koll på dina utgifter, inkomster, tillgångar och skulder. I verktyget har du många olika rapporter att välja bland.

I Spirecta kan du verkligen titta på din ekonomi från många olika perspektiv. Det hjälper dig att att:

 • Få en fullständig och 100-procentig koll
 • Fatta bättre beslut för framtiden
 • Styra din ekonomi åt det håll du önskar

I Spirecta finns det rapporter både för dig som bara vill se vart pengarna tar vägen och för dig som vill ha specialrapporter för t.ex. ekonomisk frihet, sparkvot och tillgångsallokering.

För dig som är van vid företagsbokföring så kan man säga att Spirecta är ett komplett bokförings- och ekonomistyrningsverktyg för en privatekonomi. Det fungerar på samma sätt som t.ex. Fortnox, Visma eller Bokia fast det är anpassat för de specifika och unika krav som finns på en privatekonomi snarare än en företagsekonomi. Du kan till och med – men behöver inte – jobba med debet och kredit i dina transaktioner.

Våra resultatrapporter

Resultatrapporterna följer av dina inkomster och utgifter. Först kommer de klassiska rapporterna:

 • Resultaträkning – en klassisk rapport som visar hur dina inkomster och utgifter har fördelat sig per kategori i perioden. Du kan även jämföra mot budget och tidigare period.
 • 12-månaders resultaträkning – titta på hur dina inkomster och utgifter har fördelat sig under året. Börja med ett helikopterperspektiv med inkomster och utgifter, för att sedan se det översiktligt och till slut väldigt detaljerat.
 • Sparkvot och månadssparande – se hur mycket av dina inkomster som du faktiskt sparar och hur det ser ut över tid.
 • Uppdelad ekonomi-rapporten – för dig som har en uppdelad ekonomi kan du lätt se vem som ska betala vad och balansera ut skillnaderna i slutet av månaden.

Därefter har du några av våra mer specialanpassade rapporter såsom:

 • Aktiv- och passiv-rapporten – den visar hur stor del av dina inkomster och utgifter som är aktiva respektive passiva. Det vill säga hur kopplingen är till din upplevelse av energi och tid.
 • Ekonomisk frihet (FIRE) – är du intresserad av ekonomisk frihet? då hjälper den här rapporten att se hur stor del av dina totala utgifter som betalas av dina passiva inkomster.
 • Ekonomisk trygghet – innan man når målet ekonomisk frihet blir man oftast ekonomiskt trygg. Det är man när ens passiva utgifter betalas av ens passiva inkomster.

Nedan ser du några skärmbilder från rapporterna. Klicka på dem för att göra dem större.

Våra Balansrapporter

Den stora styrkan i Spirecta ligger dock i rapporterna som mäter och tar hand om dina tillgångar och skulder. Först de klassiska rapporterna:

 • Balansräkningen – som visar hur dina tillgångar och skulder har förändrats över en vald tidsperiod.
 • Förmögenhetsutvecklingen – som visar hur hela din förmögenhet har utvecklats över tid.

Sedan har vi även här några specialrapporter såsom:

 • Fyra-hinkar-rapporten – hjälper dig att se till att du har en balanserad risk i din ekonomi och undviker misstaget med att ha en för hög eller för låg risk.
 • Tillgångs- och skuldtyper – hjälper dig att analysera dina tillgångar per typ såsom bostad, materiella tillgångar, värdepapper och bankkonton.
 • Tillgångsfördelningsrapport – hjälper dig att analysera ditt sparande så att du har rätt fördelning mellan t.ex. aktier, räntor, bankonto och likvider.

Nedan ser du några skärmbilder från rapporterna. Klicka på dem för att göra dem större.

Ja, förhoppningsvis ser du att du kan verkligen mäta dig mätt med hjälp av våra rapporter. 😎

Din digitala verktygslåda för en harmonisk ekonomi